Kapatagan, kagubatan, kalawakan at karagatan

Tanging ikaw ang may lalang

Tao, hayop at mga halaman

Iyong nilikha sa isang iglap lamang

O Ikaw ang kinikilalang Ama ng sanlibutan

Sapagkat kami’y iyong inaalagaan

Hindi hinahayaang kami’y mahirapan

Tanging pinaparamdam ay kaginhawaan

Ngunit mga tao’y sadyang makasalanan

Sinuway mga utos mo nang walang pag-aalinlangan

Kung kaya’t ngayo’y nahihirapan

Sa mga unos ng buhay na pinaparamdam

Mga tao nawa’y matauhan

Kapamilya, kapuso, kabarkada o maging sino ka man

Bata, matanda, babae, lalaki o maging ano ka man

Tayo’y magbago, magsisi at magtulungan

Sa mga oras ng kapighatian

Upang ang maylikha ay masiyahan

Sapagkat tayo’y nagmamahalan

Advertisements